Додаток №1

Образотворче мистецтво — розділ пластичних мистецтв, що об’єднує живопис, скульптуру, графіку, відображає дійсність в наочних об’єктах. Ідейний задум творів конкретизується в темі та сюжеті, втілюється з допомогою композиції кольору.

Композиція-засіб виразності, важливий організуючий елемент наділяючий твір єдністю та цілісністю, співставляючий компоненти один одному та цілому.

Живопис — вид образотворчого мистецтва, твори якого  створюються з допомогою фарб; .  засіб художнього  відображення дійсності. Жанри живопису: пейзаж, портрет,  натюрморт, побутовий, казковий.

Пейзаж — зображення місцевості, при якому основний предмет зображення — природа, часто зображуються види архітектурних комплексів, морські види.

Портрет-зображення людини чи групи людей, в якому втілюється людська індивідуальність. Разом з зовнішньою схожістю портрет відображає духовний світ людини, створює типовий образ представника народу, класу, епохи.

Автопортрет- портрет художника, виконаний ним самим. В ньому художник відображає свій світогляд, оцінку власній особистості та творчим принципам.

Побутовий жанр — присвячується повсякденному приватному і суспільному життю. В завдання цього жанру входять не тільки достовірне зображення побачених в житті взаємовідносин і поведінки людей, але й розкриття внутрішнього сенсу та суспільного змісту повсякденних побутових явищ.

Натюрморт-жанр присвячений зображенню неживих предметів (плоди, букети, атрибути будь-якої діяльності та ін.).

Графіка — вид образотворчого мистецтва, що включає малюнок та друковані художні зображення (гравюра, монотипія та ін.). Виразні засоби графіки — контурна лінія, штрих, пляма. Поділяється на книжну,  газетно-журнальну(ілюстрація),прикладну (поштові марки та ін.).