Дошкільна лінгводидактика

Дошкільна лінгводидактика
Автор: Богуш А.М.

Частина1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОПЧНІ ЗАСАДИ ТА ЗМІСТ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ

Теоретико-методологІчнІ засади дошкільної лінгводидактики

Українська дошкільна лінгводидактика та її поняття

Міждисциплінарні зв’язки у викладанні української дошкільної лінгводидактики

Методологічні засади лінгводидактики

Природничі засади лінгводидактики

Лінгвістичні засади методики розвитку мовлення дітей

Педагогічні засади лінгводидактики

Методи наукового дослідження в дошкільній лінгводидактиці

Навчально мовленнєва діяльність дошкільників

Мовленнєве спілкування як діяльність

Спілкування і комунікація: спільне і відмінне

Спілкування як специфічний вид дитячої діяльності

Становлення і розвиток мовленнєвого спілкування у дітей дошкільного віку

Комунікативна спрямованість навчання дітей рідної мови

Організація професійно-мовленнєвого спілкування вихователя з дітьми

Історичний огляд розвитку дошкільної лінгводидактики.

Лінгводидактична концепція К. Д. Ушинського

Лінгводидактична спадщина І. І. Срезневського

Лінгводидактична концепція Софії Русової

Рідномовні обов’язки» І. Огієнка

О. Ольжич: національне виховання українського дошкілля

Лінгводидактична концепція В. О. Сухомлинського

Особливості лінгводидактичної спадщини С. Русової

Становлення і розвиток дошкільної лінгводидактики в зарубіжних країнах

Завдання, зміст, засоби, методи та прийоми розвитку мовлення дітей.

Мета і завдання дошкільного закладу з розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови

Засоби розвитку мовлення

Програмне забезпечення навчання дітей рідної мови в дошкільних закладах України

Змістова характеристика видів мовленнєвої компетенції дошкільників

Форми навчання дітей рідної мови

Специфіка занять з рідної мови у різновікових групах

Методи і прийоми навчання дітей рідної мови

Становлення і розвиток мовлення дітей раннього віку

Перший рік життя

Другий рік життя

Третій рік життя

Розвиток мовлення дітей дошкільного віку

Молодший і середній дошкільний вік

Старший дошкільний вік

ЧАСТИНА 2. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ РІДНОЇ МОВИ

Виховання звукової культури мовлення у дітей

Поняття звукової культури мовлення

Особливості звуковимови дітей у різних вікових групах

Індивідуальна перевірка звукової культури мовлення дітей

Методи і прийоми виховання звукової культури мовлення дітей

Методика виховання звукової культури мовлення на заняттях

Корекція мовлення у спеціальному дошкільному закладі

Методика словникової роботи в дошкільному закладі

Особливості засвоєння слова у дошкільному віці

Завдання і зміст словникової роботи в різних вікових групах дошкільного закладу

Методика розвитку словника дітей дошкільного віку

Формування граматичної правильності мовлення у дітей

Поняття граматичної будови мови

Особливості засвоєння граматичної будови мови дітьми дошкільного віку

Типові граматичні помилки в мовленні дітей

Дитяче словотворення

Методика формування граматичної правильності мовлення у дітей

Методика розвитку зв’язного мовлення у дітей

Поняття зв’язного мовлення

Навчання дітей діалогічного мовлення

Методика навчання дітей монологічного мовлення

Характеристика методів і прийомів навчання дітей монологічного мовлення

Навчання дітей розповіді за картинами

Методика навчання дітей переказу літературних творів

Методика навчання дітей розповіді з власного досвіду

Методика стимулювання словесної творчості та навчання дітей творчої розповіді

Методика розвитку виразності мовлення

Поняття виразності мовлення

Специфіка засвоєння виразного мовлення на етапі дошкільного дитинства

Методика формування оцінно – контрольних дій у навчально – мовленнєвій діяльності

Сутність і характеристика оцінної діяльності

Формування оцінно-контрольних дій під час розвитку мовлення дітей

Наступність і перспективність навчання дітей рідної мови в дошкільних закладах освіти та першому класі школи

Сутність мовленнєвої підготовленості дітей до школи

Змістовий аспект мовленнєвого розвитку дітей і учнів

Наступність І перспективність мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу

Усвідомлення дитиною мовлення

Підготовка руки дитини до письма

Діагностичні методики обстеження мовленнєвої підготовленості дітей до школи

Формування підготовленості дошкільників із загальним недорозвиненим мовленням до навчання у школі в умовах спеціального дошкільного закладу

Організація роботи у розвитку мовлення у дошкільному закладі та управліннях освіти

Роль завідувача і старшого педагога в організації роботи з розвитку мовлення в дошкільному закладі

Планування роботи з розвитку мовлення

Робота з розвитку мовлення в управліннях освіти