Дошкільний заклад, сім’я, школа

Виховання дитини здійснюється під впливом багатьох чинників, провідними з яких є родина і навчальний заклад, у якому вона виховується. Перші кроки у світ ди¬тина здійснює під опікою сім’ї, а з часом усе відчутнішу роль у її соціалізації починають відігравати спершу до¬шкільний заклад, потім — школа. Безперечно, сім’я на¬завжди залишається для дитини джерелом її життєвого досвіду, духовних сил, моральності, соціального оптиміз¬му. Водночас багато якостей особистості формуються, розвиваються в дитячому садку, школі під впливом глибо¬ко продуманого, цілеспрямованого, раціонально організованого педагогічного процесу.