Естетичне виховання дітей дошкільного віку

Сприйняття і розуміння прекрасного починається у ди¬тинстві. «Все прекрасне, що існує в навколишньому світі і створене людиною для інших людей, повинно доторкнути¬ся до серця дитини і облагородити його», — стверджував В. Сухомлинський.
Перші кроки у безмежному, складному і загадковому світі дитина робить у дошкільному віці. За словами Януша Корчака, вона прагне створити у ньому свій світ дитинс¬тва, добра і краси, своєрідний мікрокосм реального світу. Дорослий допомагає їй знайти, відчути і зрозуміти красу поезії, музики, живопису, а через мистецтво глибше усві¬домити все, що її оточує: природу, предмети, працю люди¬ни і її духовні надбання. Краса нерозривна з добротою, вона облагороджує життя, надихає людину на добрі справи. Введення дитини в світ краси і гармонії є важливим завданням естетичного виховання.
Естетичне (грец. aisthetokos — почуттєвий) виховання — послі¬довне формування у дітей естетичного ставлення до життя, роз¬виток сприймання і розуміння прекрасного у мистецтві, приро-ді, взаєминах людей, художніх потреб і здатності до художньої творчості.
Краса нерозривно пов’язана з душею людини, її працею, поведінкою, мовою, зовнішністю. Творча душа людства, в тому числі й українського народу, витворила справжні шедеври виховання у дитини почуття прекрасного: від маминої колискової пісні до складних видів мистецтва, якими може оволодіти людина протягом життя, якщо їх основа закладена у дошкільному дитинстві.