Передмова

На сучасному етапі значно зріс інтерес учених
і практиків до проблем раннього розвитку дитини.
І серед авторів, до спадщини яких усе частіше звертаються дослідники, на одному з перших місць – Марія Монтессорі. Уже понад 10 років наш заклад працює над впровадженням елементів технології Марії Монтессорі . Вона є моделлю особистісно-зорієнтованого підходу до навчання й виховання дітей. Феномен педагогічної теорії М. Монтессорі «полягає у вірі в природу дитини, прагненні виключити будь-який авторитарний тиск на людину, яка формується, орієнтації на ідеал вільної, самостійної, активної особистості».
Центром педагогічної системи Монтессорі є дитина. Ця теза є абсолютно сучасною тому , що відповідно до реформ в дошкільній освіті дитина поставлена в центр усього навчального процесу.

Базова програма «Я у Світі» орієнтує педагога дошкільника на доцільність використання комп’ю¬тера в освітньому процесі сучасного дитячого садоч¬ка. Глибоко проаналізувавши роботу по впровадженню ІКТ та поєднав його з використанням елементів методики Монтессорі «Космічне виховання» зробили висновок , що роботу слід спрямовувати в трьох напрямках – робота з дітьми , робота з батьками , робота з педагогами .

Робота з дітьми:
1. Використання мультимедійних навчальних програм.
2. Відновлення, виготовлення посібників.
3. Забезпечення наочністю.
4. Перегляд відео сюжетів, навчальних фільмів.
Робота з батьками
1. Створення банку відео, фото презентацій з розділу «Космічне виховання »;
2. Проведення консультацій, круглих столів, батьківських зборів (з використанням відеоматеріалів, презентацій, друкованих матеріалів);
3. Створення сайту закладу;
4. Інформування батьків шляхом використання поштових ресурсів e-mail.
Робота з педагогами:
1. Поповнення бази електронних презентацій матеріалу Монтессорі до розділу «Космічне виховання »
2. Проведення педрад, семінарів-практикумів, консультацій з вихователями з використанням презентацій, друкованих матеріалів тощо );
3. Оформлення матеріалів звітності (у діаграмах, таблицях
4. Підвищення рівня компетентності педагогів по використанню ІКТ в своїй діяльності під час проведення тренінгів – практикумів
Одним із принципів методу Монтессорі є принцип індивідуального навчання . А одним із першочергових і найскладніших питань сучасної
практики дошкільної освіти є індивідуальний підхід до вихованців. Це потрібно самим дітям, які в умовах не формальної, а дієвої індивідуалізації стають впевненішими, сміливішими, наполегливішими, більш відповідальними та самостійними. Монтессорі вважала що дитині необхідне навколишнє середовище, яке стимулює її розвиток де б вона могла вільно досліджувати і вивчати ; яке відповідає не тільки розмірам маленької дитини, але й задовольняє її різноманітні потреби, забезпечуючи отримання власного життєвого досвіду у відповідь на внутрішнє звертання дитини до дорослого:
«Допоможи мені це зробити самому !»