Правила прийому дитини до дошкільного закладу

Правила прийому дитини до дошкільного закладу

  1. Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України , Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням та власним статутом.
  2. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
  3. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
  4. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками, дитині, яка зараховується до групи, станом на 1 вересня повинно бути повних 2 (3, 4, 5) років.
  5. Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку.
  6. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
  7. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу може здійснюватись: за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров»я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
  8. Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб за 10 календарних днів.
  9. Електронна реєстрація дітей в дошкільні навчальні заклади міста

Нова система дозволяє  батькам реєструвати дитину через Інтернет та забезпечить можливість відстежувати рух електронної черги.

Якщо Ви обрали заклад для Вашої дитини, Вам необхідно пройти on-line-реєстрацію на сайті –https://reg.isuo.org/, заповнивши реєстраційну форму .

Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, є обов’язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

При успішній реєстрації заявці встановлюється статус «Зареєстровано в черзі», дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

Вам необхідно постійно відслідковувати статус і у разі його зміни, про що Вам буде надіслано повідомлення на Вашу електронну адресу, протягом 10 днів подати необхідні документи, визначені в Положенні, завідуючій  дошкільного закладу. В іншому випадку Ваша черга автоматично скасовується.

  1. Влаштування дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться Комісією відділу освіти Уманської міської  ради. Оформлення  направлень проводиться на підставі документів:

— електронна реєстрація;

— заява батьків або осіб, які їх замінюють;

— свідоцтво про народження дитини (оригінал).