Рухливі ігри з повзанням і лазінням

Рухлива гра «ВЕДМІДЬ І БДЖОЛИ

Мета: удосконалювати навички підлізати під шнур і лазити по гімнастичній стінці; виховувати увагу, кмітливість.

Хід гри

Вихователь об’єднує дітей у дві нерівні підгрупи. Менша підгрупа (приблизно одна третина) — «ведмеді», решта — «бджоли». «Бджоли» розміщуються недалеко від гімнастичної стінки, перед

натягнутим шнуром — «вуликом». Частина «бджіл» вилазить на гімнастичну стінку. На відстані 3–5 м від гімнастичної стінки накреслено коло —  «ліс»,  де  живуть  «ведмеді  в  барлозі».  На  протилежному  боці  —  «поле, луки».

На слова вихователя:

Бджоли вулик залишають,

В луг квітучий поспішають! — «бджоли» злазять із гімнастичної стінки, решта підлазять під натягнутий шнур (на висоті 50–60 см).

На слова:

Полетіли по медок,

Полетіли до квіток! — «бджоли» летять на «луки», у «поле», тобто за визначену лінію.

В и х о в а т е л ь (звертаючись до «ведмедів»)

А ведмеді у садок

В вулик лізуть по медок.

«Ведмеді» вилазять зі свого «барлога», йдуть до «вулика» і вилазять  на  гімнастичну  стінку  (на  висоту  1,5–2  м).  На  слова  вихователя  «Бджоли!»  «ведмеді»  поспішають  до  свого  «барлога»,

а «бджоли» із дзижчанням повертаються. Одна група «бджіл» на гімнастичнім стінці відганяє «ведмедів», а друга вилазить на стінку.  Під  час  повторення  гри  діти  міняються  ролями.  Вихователь

називає найспритніших дітей, які швидко і правильно вилазили на гімнастичну стінку і злазили з неї, швидко бігали.

Рекомендації до гри

«Бджолам» слід не ловити «ведмедів», а тільки торкатися їх.  Ужалені «ведмеді» залишаються у «барлозі». Слід уважно стежити за дітьми, які вилазять і злазять із гімнастичної стінки. Дітям забороняється зістрибувати зі щаблів стінки.

Рухлива гра «ХТО ШВИДШЕ ДОБІЖИТЬ ДО ПРАПОРЦЯ»

Мета: удосконалювати навички бігу й підлізання під дугу; розвивати швидкість і спритність.

Хід гри

Вихователь  об’єднує  дітей  у  три-чотири  колони  —  команди (з однаковою кількістю дітей). Вони стають проти стільців, де покладено по прапорцю. Стільці поставлено на відстані 6–10 м від

стартової лінії. На шляху до прапорців поставлено дуги. За  командою  вихователя  «Раз,  два,  три  —  біжи!»  діти,  які  стоять  першими  в  колонах,  підлазять  під  дугою,  підбігають  до

прапорців,  піднімають  їх  угору,  потім  кладуть  на  місце  і  повертаються  в  кінець  колони.  На  наступну  команду  «Біжи!»  біжать  другі, треті, четверті тощо. Гра завершується, коли в ній візьмуть участь усі діти.

Рекомендації до гри

Дітям  можна  бігти  зі  стартової  лінії  лише  після  команди  «Біжи!»  Після  кількох  повторень  можна  замість  варто  дуг  поставити обручі, що прив’язані до стояків або стільців. Діти пролізають в обруч.

Рухлива гра «КУРОЧКА І ГОРОШИНКИ»

Мета: удосконалювати навички бігу та підлізання; розвивати  швидкість і спритність.

Хід гри

Вихователь  за  допомогою  лічилки  обирає  двох  «курочок» і  трьох-чотирьох  «горошинок».  Решта  дітей  утворюють  коло, узявшись  за  руки.  На  сигнал  вихователя  «Горошинки  покотились!»  «горошинки»  розбігаються,  забігають  у  коло,  підлізаючи під руки дітей, і вільно вибігають із нього. «Курчата» намагаються спіймати «горошинки». Гра завершується, коли переловлені всі «горошинки». Її повторюють уже з новими «курочками» і «горошинками».

Рекомендації до гри

Дітям у колі не можна затримувати «горошинки» і «курочки», коли вони біжать. Якщо «курочка» тривалий час не може спіймати «горошинку», то гру припиняють.