СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Анохіна І . Діти і персональний комп’ютер : Плекаємо таланти.-Донецьк: ТОВ „ВКФ „БАО”, 2011

2. Борисова З., Семерникова Р. Спадщину Марії Монтессорі – сучасним дошкільним закладам // Дошкільне виховання – 1996, №№ 5,6,8,9.

3. Дичківська І. Через свободу і самостійність: розвиток індивідуальності дитини в теорії і практиці М. Монтессорі // Дошкільне виховання – 1993, № 5.

4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник – К, Академвидав, 2004 – 352 с.

5. Житкова Е. Первые шаги в педагогике М Монтессори // Дошкільне виховання – 1995, № 9.

6.Стеценко І. Коли потрібен комп’ютер ?//Дитячий садок-2006-№41