Інноваційні технології в музичному вихованні дошкільників

 

Музика має велику силу емоційного впливу, виховує почуття людини, формує смаки. Тому музичне виховання потрібно починати в дошкільному віці, так як долучаючись до культурної музичної спадщини, дитина пізнає еталони краси, привласнює цінний культурний досвід поколінь. Музика пов’язана з розвитком емоційної чутливості, з вихованням таких якостей особистості, як: доброта, вміння співчувати іншій людині.

Сьогодні завдання дошкільної освіти зосереджуються навколо ДИТИНИ, розкриття її індивідуальності і неповторності, уміння знайти себе в суспільстві і навколишньої дійсності. Зміни, що відбуваються в дитині, проявляються в усіх компонентах її музичної культури: в її музичному досвіді, в музичній грамотності, в музичній творчості. Формування кожного з компонентів  музичної культури дитини є предметом педагогічної діяльності музичного керівника.

Останнім часом з’явилося багато педагогічних технологій у вихованні дошкільників, але не всі вони цілком нові. Передові технології часто зберігають в собі багато елементів традиційного. Вміле поєднання і застосування традиційних та інноваційних технологій у музичному вихованні допоможуть досягти бажаного результату. Інноваційні технології включають в себе не тільки сучасні технології, але й стереотипні елементи освіти, які довели свою ефективність протягом педагогічної діяльності. Які ж інноваційні та традиційні технології застосовуються у музичному вихованні дошкільника? Це:

1) здоров’язберігаючі технології.

2) проектна діяльність;

3) розвиваючі технології (технологія В.В. Ємельянова «Фонопедичний метод розвитку голосу», мнемотехніка (технологія ефективного засвоєння інформації, ігрові технології)); 4) корекційні технології (логоритміка, музична терапія, кольоротерапія);

5) інформаційні технології (використання інформаційно-комп’ютерної технології (ІКТ) на заняттях у дитячих дошкільних закладах має ряд переваг перед традиційними формами організації занять);

6) ізнавально-дослідницька діяльність (технологія ТРВЗ (теорія рішення винахідницьких завдань), концепція Карла Орфа «Шульверк. Музика для дітей», технології Т. Тютюнникової «Елементарне музикування з дошкільниками»);

7) особистісно-орієнтовані технології (комунікативні танці та ігри, технології музично-ритмічного виховання (програма з ритмічної пластики «Ритмічна мозаїка» А. Буреніної, націлена на гармонійний розвиток особистості, єдності духовного та фізичного)

Методики, які можна використовувати в музичному вихованні дошкільників: Т. Рокитянської «Музична грамота в образі і русі»; Н. Купріної «Ігри з іменами»; «Чарівна сопілочка — розвиваючі музичні ігри» Дж. Біна та А. Оулдфільда; Є. Юдіної «Азбука музично-творчого саморозвитку»; Т. Тютюнникової «Бім! Бам! Бом! Сто секретів музики для дітей. Гра звуками»

Програми для роботи над музичними файлами:

1) В режимі он-лайн: Змінити темп (швидкість). Змінити тональність.
http://vocalremover.ru/;

2) Створити картинку з текстом: http://www.imagetext.ru/create/index.php?etap=1;

3).Програма для нарізки музики mp3: http://thememaker.ru/programma_dlya_narezki_muziki

 

Добавить комментарий