Стаття 31. Наукові ступені

1. Науковими ступенями є:
кандидат наук;
доктор наук.
2. Наукові ступені кандидата і доктора наук присуджуються спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 32. Вчені звання