Стаття 32. Вчені звання

1. Вченими званнями є:
старший науковий співробітник;
доцент;
професор.
2. Вчені звання старший науковий співробітник, доцент, професор присвоюються на основі рішень вчених рад вищих навчальних закладів, наукових установ і організацій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.