Стаття 48. Заклади післядипломної освіти

1. До закладів післядипломної освіти належать:
академії, інститути (центри) підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення, навчально-курсові комбінати;
підрозділи вищих навчальних закладів (філіали, факультети, відділення та інші);
професійно-технічні навчальні заклади; (Абзац четвертий частини першої статті 48 в редакції Закону N 1158-IV від 11.09.2003)
науково-методичні центри професійно-технічної освіти;
(Частину першу статті 48 доповнено абзацом згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)
відповідні підрозділи в організаціях та на підприємствах.
2. Заклади післядипломної освіти можуть працювати за очною, вечірньою, заочною формами навчання, мати філіали і вести науково-дослідну роботу.