Стаття 50. Учасники навчально-виховного процесу

Учасниками навчально-виховного процесу є:
діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти; (Абзац другий статті 50 в редакції Закону N 2628-III від 11.07.2001)
керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники, спеціалісти;
батьки або особи, які їх замінюють, батьки — вихователі дитячих будинків сімейного типу;
представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.