Стаття 57. Гарантії держави педагогічним, науково-педагогічним працівникам та іншим категоріям працівників навчальних закладів

1. Держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам:
належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;
підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років;
правовий, соціальний, професійний захист;
надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла; { Частину першу статті 57
доповнено абзацом згідно із Законом N 3461-IV ( 3461-15 ) від
22.02.2006 }
компенсації, встановлені законодавством, у разі втрати роботи, у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці;
призначення і виплату пенсії відповідно до чинного законодавства;
встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за наукові ступені і вчені звання;
виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки — 10 відсотків, понад 10 років — 20 відсотків, понад 20 років — 30 відсотків;
(Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені абзацом частини першої статті 57 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000) (Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацом частини першої статті 57 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001)
надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;
(Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацом частини першої статті 57 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001)
виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;
(Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені абзацом частини першої статті 57 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000) (Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацом частини першої статті 57 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001)
( Дію положень і норм абзацу частини першої
статті 57 зупинено у 2006 році; оплата праці зазначених
працівників здійснюється в межах бюджетних призначень на оплату
праці та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно
із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 ) ( Дію абзацу
частини першої статті 57 зупинено на 2004 рік згідно
із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 ) ( Дію абзацу
частини першої статті 57 зупинено на 2003 рік згідно
із Законом N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002 ) ( Дію абзацу
частини першої статті 57 зупинено на 2002 рік згідно
із Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 ) встановлення
середніх посадових окладів (ставок заробітної плати)
науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів
третього та четвертого рівнів акредитації на рівні подвійної
середньої заробітної плати працівників промисловості;
( Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені
абзацом частини першої статті 57 реалізуються в
розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах
видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України
та місцевих бюджетів на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III
( 2120-14 ) від 07.12.2000 )
( Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені
абзацом частини першої статті 57 реалізуються в
розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах
видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України
та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III
( 2905-14 ) від 20.12.2001 )
( Установити, що у 2005 році положення і норми, передбачені
абзацом частини першої статті 57 діють в межах
бюджетних призначень на оплату праці у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України згідно із Законами N 2285-IV
( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
( Дію положень і норм абзацу частини першої
статті 57 зупинено у 2006 році; оплата праці зазначених
працівників здійснюється в межах бюджетних призначень на оплату
праці та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно
із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 ) ( Дію абзацу
частини першої статті 57 зупинено на 2004 рік згідно
із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 ) ( Дію абзацу
частини першої статті 57 зупинено на 2003 рік згідно
із Законом N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002 ) ( Дію абзацу
частини першої статті 57 зупинено на 2002 рік згідно
із Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 ) встановлення
середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним
працівникам вищих навчальних закладів першого та другого рівнів
акредитації та інших навчальних закладів на рівні не нижчому від
середньої заробітної плати працівників промисловості.
( Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені
абзацом частини першої статті 57 реалізуються в
розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах
видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України
та місцевих бюджетів на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III
( 2120-14 ) від 07.12.2000 )
( Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені
абзацом частини першої статті 57 реалізуються в
розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах
видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України
та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III
( 2905-14 ) від 20.12.2001 )
( Установити, що у 2005 році положення і норми, передбачені
абзацом частини першої статті 57 діють в межах
бюджетних призначень на оплату праці у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України згідно із Законами N 2285-IV
( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
Перегляд заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам провадиться двічі на рік з щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції.
Затвердження схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним, науково-педагогічним працівникам та підвищення (індексація) їх посадових окладів (ставок заробітної плати) проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. Держава забезпечує:
( Дію абзацу другого частини другої статті 57 зупинено на
2004 рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 )
( Дію абзацу другого частини другої статті 57 зупинено на 2003 рік
згідно із Законом N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002 ) ( Дію
абзацу другого частини другої статті 57 зупинено на 2002 рік
згідно із Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 )
встановлення доплат спеціалістам, які працюють в системі освіти,
до рівня середньомісячної заробітної плати працівників у цілому по
народному господарству;
( Установити, що у 2005 році положення і норми, передбачені
абзацом другим частини другої статті 57 діють в межах бюджетних
призначень на оплату праці у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від
23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
встановлення середнього розміру посадових окладів (ставок заробітної плати) обслуговуючому персоналу відповідно до схеми посадових окладів (ставок заробітної плати), що визначені Кабінетом Міністрів України.
Перегляд рівня заробітної плати спеціалістам, які працюють у системі освіти, і обслуговуючому персоналу провадиться двічі на рік з щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції.
3. У разі захворювання педагогічного чи науково-педагогічного працівника, яке унеможливлює виконання ними професійних обов’язків і обмежує перебування в дитячому, учнівському, студентському колективах, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу, за ним зберігається попередній середній заробіток. У разі хвороби або каліцтва попередній середній заробіток виплачується до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.
4. (Дію абзацу першого частини четвертої статті 57 відновлено згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004) (Дію абзацу першого частини четвертої статті 57 зупинено на 2004 рік згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003) (Дію абзацу першого частини четвертої статті 57 зупинено на 2003 рік згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002) Педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до чинного законодавства забезпечує безплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.
Вони мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, розташованих на території відповідної ради, із земель сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства. (Абзац другий частини четвертої статті 57 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1377-IV від 11.12.2003; в редакції Закону N 1694-IV від 20.04.2004)
Дія абзацу другого цієї частини не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай) та земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства, крім випадків успадкування права на земельну частку (пай), земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства відповідно до закону. (Частину четверту доповнено абзацом згідно із Законом N 1694-IV від 20.04.2004)
5. Педагогічним та науково-педагогічним працівникам за рахунок власних коштів навчальних закладів може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.