Стаття 11. Органи управління освітою

До державних органів управління освітою в Україні належать:
Міністерство освіти України;
міністерства і відомства України, яким підпорядковані навчальні заклади;
Вища атестаційна комісія України;
Міністерство освіти Автономної Республіки Крим;
місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.