Висновки

Про навколишній світ , про  його глибоку впорядкованість дитина  пізнає попадаючи  в підготовлене середовище , маленький острів  логіки та порядку в світі хаосу . В цьому середовищі  дитина вперше стикнеться  з найважливішими категоріями космічного виховання  , які  в дошкільному  віці закарбовуються в підсвідомості  малюка. Монтессорі  розділила Космічне виховання на  два напрямки :

Перший  розкриває дитині уявлення про біологію, анатомію, географію, історію, астрономію, фізику, хімію та іншi науки в єдності і взаємозв’язку, що дозволить сформувати в її свідомості єдину картину світу. Монтессорі вважала , що інтерес до навколишнього світу, його походженням, розвитку у малюка з’являється набагато раніше, ніж у школі йому пропонують з цим познайомитися. Він хоче знати, як літає літак, як розвивається жабеня, звідки береться веселка. Він не може чекати, коли йому дозволять робити досліди з хімії та фізики, а про зірки і планети розкажуть на уроці астрономії в 11-му класі. Другим напрямком космічного виховання є розкриття особистості дитини, становлення більш сильного характеру, розвиток її логіки, формування більш вільних форм свідомості.
Освітня парадигма ХХІ ст. націлена на пошук такої системи освіти, яка вчила б людину жити й діяти відповідно до універсальних законів Природи і Космосу. У світлі  означеної педагогічної перспективи  ідея М. Монтессорі  про „Космічне виховання ” набуває особливої  актуальності , а її розвиток з позиції  сучасної науки уявляється нагайною потребою .В зв’язку з цим, особлива увага приділяється створенню інтегрованого розвиваючого предметно — ігрового середовища, де комп’ютер, як засіб найбільш природно поєднується з іншими дидактичними засобами та методами . Введення комп’ютера  у систему дидактичних засобів дитячого садка може стати істотним чинником збагачення  інтелектуального, естетичного, морального і фізичного розвитку дитини.

Педагогу потрібно пам’ятати, що комп’ютер не замінює  його , а тільки доповнює .

ПК може використовуватися на всіх етапах:

  • при підготовці  заняття
  • в процесі  його проводження.

При цьому  комп’ютер  виконує такі функції:
1. У функції педагога  для дітей  комп’ютер являє собою:

  • джерело навчальної інформації;
  • наочний посібник;

2. У функції робочого інструменту для педагога :

  • засіб підготовки текстів, їх зберігання;
  • графічний редактор;
  • засіб підготовки виступів;

При проектуванні занять рекомендується  використовувати  такі  програмні продукти:
1. При підготовці та проведенні занять можливо використання готових програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм тощо).

2. Велику допомогу при підготовці та проведенні занять надає вихователю пакет Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового процесора Word  ще й систему баз даних Access і електронні презентації PowerPoint.
3. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та дидактичний матеріал.
4. Електронні презентації дають можливість педагогу  підготувати яскраву  сучасну  наочність

 

Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні  дошкільників  — одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу.

За словами Олега Бартоша, діти, які мають доступ до комп’ютера, рано починають розуміти різ­ницю між реальністю і символами. А це розвиває абстрактне мислення, діти вчаться узагальнювати і класифікувати предмети та явища. Якщо дитині подобається працювати за комп’ютером, це сприяє розвиткові інтересу до знань, тренуванню пам’яті та уважності.

Проте є одне «але». Не можна забувати про золоту середину, про норму. Всякі ліки можуть стати отрутою, якщо прийняті в нерозумних дозах. Потрібно розуміти, що комп’ютер – це не чарівна паличка, яка за одну годину  використання  на  занятті  або  гри дошкільника  з ним  зробить дитину розумною та розвиненою.